Alkeemia.ee blogi: Kangelase teekond & arhetüübid

Tere, hea külastaja!

Kangelase teekonna kontseptsioon on lihtne ja mänguline viis kuidas seletada lihtsalt lahti nii igapäevaelus toimuvaid muutusi kui ka inimestevahelisi suhteid ka eraelus või meeskonnatööst.

Perioodil 22.01.-30.04.2018.a. kirjutan portaali Alkeemia blogis postitustesarja “Minu Kangelase teekond iseendani”.  Oled oodatud lugema ja osa saama Kangelase teekonnast.

Sirle Truuts – Ettevõtluskoolitaja, mentor ja coach


22.01.2018.a. “Muutusteni elus läbi Kangelase teekonna

“Omaenda tõelise mina otsimine on justkui Kangelase teekonna läbimine” kirjutab Carol S. Pearson raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Me elame turvalist igapäevaelu justkui süütute lastena, kes usaldavad autoriteete kas siis meie enda sisetunde, sõprade, ülemuse või pereliikmete näol. Kuid siis juhtub midagi ja me võime tunda, et meie maailm justkui kukub kokku.” Loe edasi SIIT


29.01.2018.a. “Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust

“Igas inimeses on olemas visioon oma tulevikust. On inimesi, kes teadlikult ja järjepidevalt soovitu suunas liiguvad, vallutades elus üha uusi mäetippe. Kuid samas on nende kõrval suur hulk inimesi, kes küll võivad oma elu elada intensiivselt, kuid ometigi ei suuda nad kunagi jõuda seisundini mis tooks neile rahu ja õnnetunnet. Alati on midagi justkui puudu. Carol S. Pearson on kirjutanud oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”: “Kangelaslikkus ei seisne mitte üksnes uue tõe otsimises, vaid ka julguses uue leitud visiooni järgi tegutseda. Just sel väga praktilisel põhjusel läheb kangelastel lisaks hingerännaku ajal omaenese tõelise mina leidmise läbi saavutatud visioonile ja meeleselgusele tarvis ka julgust, hoolivust ja väljaarenenud ego”. Kuid mida see tähendab?” Loe edasi SIIT


05.02.2018.a. “Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Inimesi ühendab ühine kogemus, milleks on lapsepõlv. Kasvades täiskasvanuks jääb ühendus lapsepõlves kogetuga inimesele alati alles, olenemata sellest, kas ta oma lapsepõlvest midagi mäletab või mitte. Varajases nooruses talletunud kogemused ja tunded mõjutavad inimese käitumist ja valikuid läbi terve elu. Nii nagu inimese elu algab süütu ja usaldava lapsena, nii saab alguse ka Kangelase teekond Süütu arhetüübiga, kelle peamiseks eesmärgiks turvatunde tundmine läbi usalduse, optimismi ja lojaalsuse. Kogedes usalduse kuritarvitamist või hülgamist võib ta maailm ühe hetkega justkui kokku variseda.” Loe edas SIIT


12.02.2018.a. “Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav

“Unistamine ja oma vajaduste teadvustamine on inimeseks igapäevaelu lahutamatu osa. Meie kõigi jaoks on oluline tunda end turvaliselt ja ümbritseda end meile oluliste inimestega. Juhul kui on olemas toit mida süüa, uni taastumiseks, katus peakohal ja suhted lähedaste, kolleegide või autoriteetidega, siis tunneme rahulolu. Kuid sõltumata meie esmavajaduste rahuldamisest, võime siiski tunda end hüljatuna, reedetuna, kuritarvitatuna, hooletusse jäetuna või unistustest paljaks röövituna. Orvu arhetüüp tuleb inimese ellu soovitusega aktsepteerida kogetud valu, võtta vastu abi, saada ühendust eneseväärtustamisega ja lõpetada iseenda mitmekülgsuse eitamine” Loe edasi SIIT


19.02.2018.a. “Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

“Olla Sõdalane tähendab julgust, tugevust, oma vajaduste teadvustamist ja vankumatut liikumist soovitud unistuste suunas. Kui me oleme ühenduses oma sisemise Sõdalase positiivsete omadustega, siis on meile oluline muuta nii meie enda kui meid ümbritsev maailm veelgi paremaks paigaks. Eluterve Sõdalane loob oma kuningriigis piirid ehk on teadlik sellest, mis on tema vajadused ja on piisavalt tugev kaitsmaks end teiste nõudmiste ja vahelesegamiste eest. Nõrk sisemine Sõdalane aga justkui Orb, kes üritab oma jõuetustundest üle saamiseks teistest parem olla ja teisi pigem kontrollida. Igapäevaelus võib see kujuneda justkui võitluseks kõigi ja kõigega, mis teda ümbritseb”  Loe edasi SIIT


26.02.2018.a. “Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Hoolitseja on suuremeelsuse arhetüüp, mis aktiveerub meie sees igal hetkel, kui me kas iseenda või teiste eest hoolitseme. Kuigi esmapilgul võib seda arhetüüpi seostada pigem lapsevanema rolliga, siis tegelikkuses on selle haare tunduvalt laiem. Kõrgema taseme Hoolitsejad võivad luua kogukonna, kus inimesi nii väärtustatakse kui ka abistatakse, pakkudes neile kuuluvustunnet. Samas võib pealtnäha üllas Hoolitseja muutuda ootamatult negatiivseks Lämmatajaks või Kannatavaks Märtriks, kes tunneb hinges, et annab alati rohkem kui ise tagasi saab” Loe edasi SIIT


05.03.2018.a. “Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole

“Sõltumata elust, mida igapäevaselt elame, tunneme alati enda sees mõningast rahulolematust ja tungi millegi enama järgi. See paneb meid tegutsema ja püüdlema parema tuleviku poole. Sageli nimetatakse ka sellist sisemist igatsust unistamiseks, ükskõik siis kas unistuseks on pühapäevahommikune pikem uni, uus töökoht, hingesugulasega kohtumine või rahaline vabadus. See unistus aktiveerib meis Otsija arhetüübi ja paneb meid tegutsema, ükskõik siis kas selleks on iseenda teadlik arendamine või loteriipileti ostmine.” Loe edasi SIIT

19.03.2018.a. “Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu

“Armastus on tundeline ja mõtteline side, mida väljendatakse läbi tunnete, mõtete, hoiakute ja käitumise. Inimene vajab, igatseb ja otsib armastust alates sünnist. Ta soovib olla seotud ja hoitud lähedaste poolt, kuna armastus loob lapsele turvatunde. Carol S. Pearson on öelnud: “Kui armastus puudub, on ka hing elust puudu”. Mida see tähendab? Arhetüüpse käsitlusest lähtuvalt on hing see osa meist, mis annab meie elule tähenduse ja väärtuse ning ilma milleta oleme elus justkui robotid, kes teevad küll õigeid liigutusi, kuid neis puudub nii mõte kui ka ehedus.” Loe edasi SIIT


12.03.2018.a. “Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis

“Nii nagu aastaaegade vaheldumine, on ka muutused inimese igapäevaelu loomulik osa. Selleks, et uus saaks sündida, tuleb vanast loobuda. Hävitaja arhetüüp on see, kes peale Otsija avaldumist hakkab meid valmistama muutusteks, sõltumata meie tahtest. Me võime lahtilaskmist teha hea meelega, vastumeelselt või lausa vastu oma tahtmist, aga paraku tulemus on sama – muutused saabuvad. Kuidas olla valmis muutusteks ja mis saab siis kui need saabuvad ootamatult?” Loe edasi SIIT


 

26.03.2018.a. “Kangelase teekond: looja arhetüüp aitab luua unistuste elu

“Inimese baasvajaduseks on loomine. Alguses, kui me ei ole ühenduses oma sisemise loojaga, siis võime luua teadvustamatult ega tajuda seda, mis meiega toimub. Kui meie loomingu tulemuseks on kaos ja raskused, siis võime selles süüdistada kas teisi või ebasobivaid tingimusi. Parem kontakt iseendaga ja enesekindluse kasv loob sügavama kontakti meie sisemise potentsiaaliga ehk oma tõelise Minaga. Selle tulemusel hakkavad unistused muutuma reaalsuseks, me hakkame usaldama oma sisetunnet ja hakkame üha enam taipama seda, mida me tegelikult soovime ja mida me väärt oleme.” Loe edasi SIIT


02.04.2018.a. “Kangelase teekond: valitseja arhetüüp loob küllust”

“Tänapäevaelus saab meist Valitseja siis, kui võtame oma elu eest täieliku vastutuse – ja mitte ainult vaimselt, vaid ka selle eest, kuidas meie tegevus maailmas väljendub” kirjutab Carol S. Pearson raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Elades keskkonnas, kus olulised on individuaalsus, materiaalsus ja väline kuvand, võiks öelda, et me võtame isegi liigselt enda elu eest vastutust. Võimalusterohke keskkond aitab luua mitmekülgset heaolu nii iseendale kui ka oma lähedastele. Kuid ometigi oleme iseendast eemaldunud rohkem kui kunagi varem. Kas meie sisemine Valitseja on lihtsalt väsinud või on tegu kuningaga, kes on alasti?” Loe edasi SIIT


09.04.2018.a. “Kangelase teekond: maag – meie isikliku jõu allikas”

“MAAG on inimese sisemine tervendaja, kes väljendub meie elus lihtsal ja igapäevasel moel. Tänu Maagi tarkusele mõistame, et muutused välismaailmas toimuvad vaid läbi sisemaailma muutuste. Meile tundub, et me liigume justkui vooluga kaasa ja saavutame kergesti selle, mida soovime. Maagile omasteks omadusteks on rahu ja hoolivus. Kuigi sõna “maag” võib tunduda meile võõras, siis tegelikkuses saadab ta meid igapäevaselt. Näiteks väljendub Maag last rahustavas lapsevanemas, mõistvas elukaaslases või win-win lahendustele keskendunud äripartneris.” Loe edasi SIIT


16.04.2018.a. “Kangelase teekond: targa arhetüüp aitab vabaneda kiindumistest

“Senikaua, kuni klammerdume teiste heakskiidu, saavutuste või üldse mingite tulemuste külge, ei ole me vabad ning see, et me kannatame, on täiesti loogiline” kirjutab Carol S. Pearson oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Kuid kuidas Targa arhetüüp aitab meil kiindumustega toime tulla? Lahendus on lihtne – tuleb usaldada oma sisemist tarkust ehk kontakti iseendaga ning integreerides endas nii Otsija kui Armastaja arhetüüp, siis muutume inimeseks, kes teab täpselt, kes ta on, peab endast sellisena lugu ning suudab tänu sellele ka teisi aktsepteerida ja toetada. Loe edasi SIIT


23.04.2018.a. “Kangelase teekond: narri arhetüüp aitab meil elu nautida”

Meie sisemine Narr aitab meil nautida elu süütundeta. Narri arhetüüp lubab meil maailma uurida uudishimuga, luua uut loomisrõõmu pärast, elada elu lihtsalt elu enese pärast ja hoolimata teiste arvamusest. Narr on ka see osa meist, kes toetab meid kõige keerulisematel hetkedel elus. Narr tuletab meile meelde, et elu on elamist väärt, olenemata rasketest väljakutsetest ja katsumustest, ükskõik siis kas selleks on lähedase inimese surm, töökoha kaotus või tõsine terviserike. Narr on see osa meist, kes säilitab lootuse isegi siis, kui me valgust tunneli lõpus ei näe. Loe edasi SIIT


30.04.2018.a. “Kangelase teekond usaldusest vabaduseni

“Ma tunnen sisemist rahutust ja ärevust” on üks levinum lause, mida kliendid terapeudi juurde tulles ütlevad. Nendel hetkedel inimene ei ela olevikus. Tema tähelepanu on liigselt kas minevikusündmustel või tulevikumõtetel. Arhetüüpses käsitluses on Carol S. Pearson sellist rahulolematust seostanud nii inimese kuue elustaadiumi kui ka nendega seotud põhiteemadega – turvalisus, identiteet, vastutus, autentsus, võim ja vabadus. Nende teemade omavaheline tasakaal ja väljendus aitavad luua igapäevaelus rahulolu ja õnnetunnet. Kuid juhul kui ühendus on nõrk, siis võime tunda end rahutu ja ärevana. Loe edasi SIIT