Alkeemia.ee blogi: Kangelase teekond & arhetüübid

Tere, hea külastaja!

Alustades 2014.a. õpinguid Holistika Instituudis, siis mind inspireeris sügavalt arhetüüpide ja Carol S. Pearsoni poolt loodud Kangelase teekonna mudel.

Kangelase teekonna kontseptsioon on lihtne ja mänguline viis kuidas seletada lihtsalt lahti nii igapäevaelus toimuvaid muutusi kui ka inimestevahelisi suhteid ka eraelus või meeskonnatööst.

Perioodil 22.01.-30.04.2018.a. kirjutan portaali Alkeemia blogis postitustesarja “Minu Kangelase teekond iseendani”. Igal nädalal (kokku 15 artiklit) on fookuses üks arhetüüp või siis muu Kangelase teekonnaga seotud teema. Oled oodatud lugema ja osa saama Kangelase teekonnast.

Sirle Truuts / terapeut, mentor ja koolitaja

***


22.01.2018.a. “Muutusteni elus läbi Kangelase teekonna

“Omaenda tõelise mina otsimine on justkui Kangelase teekonna läbimine” kirjutab Carol S. Pearson raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Me elame turvalist igapäevaelu justkui süütute lastena, kes usaldavad autoriteete kas siis meie enda sisetunde, sõprade, ülemuse või pereliikmete näol. Kuid siis juhtub midagi ja me võime tunda, et meie maailm justkui kukub kokku.” Loe edasi SIIT


29.01.2018.a. “Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust

“Igas inimeses on olemas visioon oma tulevikust. On inimesi, kes teadlikult ja järjepidevalt soovitu suunas liiguvad, vallutades elus üha uusi mäetippe. Kuid samas on nende kõrval suur hulk inimesi, kes küll võivad oma elu elada intensiivselt, kuid ometigi ei suuda nad kunagi jõuda seisundini mis tooks neile rahu ja õnnetunnet. Alati on midagi justkui puudu. Carol S. Pearson on kirjutanud oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”: “Kangelaslikkus ei seisne mitte üksnes uue tõe otsimises, vaid ka julguses uue leitud visiooni järgi tegutseda. Just sel väga praktilisel põhjusel läheb kangelastel lisaks hingerännaku ajal omaenese tõelise mina leidmise läbi saavutatud visioonile ja meeleselgusele tarvis ka julgust, hoolivust ja väljaarenenud ego”. Kuid mida see tähendab?” Loe edasi SIIT


05.02.2018.a. “Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Inimesi ühendab ühine kogemus, milleks on lapsepõlv. Kasvades täiskasvanuks jääb ühendus lapsepõlves kogetuga inimesele alati alles, olenemata sellest, kas ta oma lapsepõlvest midagi mäletab või mitte. Varajases nooruses talletunud kogemused ja tunded mõjutavad inimese käitumist ja valikuid läbi terve elu. Nii nagu inimese elu algab süütu ja usaldava lapsena, nii saab alguse ka Kangelase teekond Süütu arhetüübiga, kelle peamiseks eesmärgiks turvatunde tundmine läbi usalduse, optimismi ja lojaalsuse. Kogedes usalduse kuritarvitamist või hülgamist võib ta maailm ühe hetkega justkui kokku variseda.” Loe edas SIIT


12.02.2018.a. “Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav

“Unistamine ja oma vajaduste teadvustamine on inimeseks igapäevaelu lahutamatu osa. Meie kõigi jaoks on oluline tunda end turvaliselt ja ümbritseda end meile oluliste inimestega. Juhul kui on olemas toit mida süüa, uni taastumiseks, katus peakohal ja suhted lähedaste, kolleegide või autoriteetidega, siis tunneme rahulolu. Kuid sõltumata meie esmavajaduste rahuldamisest, võime siiski tunda end hüljatuna, reedetuna, kuritarvitatuna, hooletusse jäetuna või unistustest paljaks röövituna. Orvu arhetüüp tuleb inimese ellu soovitusega aktsepteerida kogetud valu, võtta vastu abi, saada ühendust eneseväärtustamisega ja lõpetada iseenda mitmekülgsuse eitamine” Loe edasi SIIT