Eneseteostuse olulisus (Sensa, nov 2016)

sensa-okt-2016

Käesolev originaalartikkel on avaldatud ajakirjas “Sensa” (november 2016)

Kujutlust eneseteostusest sümboliseerib minu jaoks pilt tulevikust, kui oma elu viimastel hetkedel, istudes mugavas kiiktoolis ja meenutades elatud elu, tuleb näole õrn naeratus: „Olen olnud õnnelik ja tänulik kogetule!“

Lapsepõlves olin kirglik kirjandushuviline, mänguline maalikunstnik ja eeskujulik õpilane – koolitükid alati ette valmistatud ning vastused õpetaja küsimustele olemas. Juba varajasest vanusest said minu igapäevaosaks sisemaailma mõtisklused ja unistused, mis saatsid mind lapsepõlve maakodus nii heina- ja aiatöödel kui ka vähemalt korra nädalas kolmekilomeetrisel jalgsiretkel külapoodi pehme saia, limonaadi ja paki viinerite järele.

Nüüdseks on küll lapsepõlvekodu asendunud mugava linnakorteriga, jalgsimatk looduses on muutunud pigem kompromissiks argitoimetustega ning sisemaailma unistustel on väljakutseks pidev võitlus praktilise meelega, kellel on soov eluloo taktikepp pigem ikka enda kontrolli all hoida. Kuigi pealtnäha võib olla aastatega palju muutnud, on siiski midagi väga olulist jäänud muutumata – sisemaailma mõtiskluste peamiseks sisuks on erinevate valikute läbimängimine teel hingerahu ja eneseteostuseni.

Oma õnne sepphappylife2

On olemas hulk teooriaid ja tõlgendusi eneseteostuse lahtimõtestamiseks, kuid kõigist neist kumab läbi sarnane arusaam: eneseteostus on püüdlus õnneliku, rahuldustpakkuva ja viljaka elu suunas. Siinkohal meenub mulle vanasõna „Igaüks on oma õnne sepp“. Seega on meie endi käes kõik tööriistad ja materjal selleks, et sepistada endale elu, millest oleme unistanud. Kogemusest tean, et see ei pruugi igapäevaelus olla kõige kergem ülesanne.

Olenemata sellest, et siht on olnud alati olemas, olen ometigi aastaid tundnud hinges sügavat rahulolematust, mis on mind ikka ja jälle viinud uute algusteni nii koduses Eestis kui ka teisel pool maakera. Ometigi polnud saavutatu kunagi päris õige. Kunagi polnud piisav. Tänu holistilisele maailmavaatele ja lõputule uudishimule inimhinge ja alateadvuse sügavuste vastu on eneseteostuse teema hakanud mind nüüd kõnetama hoopis uudsel kujul.

Püramiidil ronidesmaslow

Kõige tuntumaks eneseteostuse teema käsitlejaks peetakse Abraham Maslow’d, kes töötas välja inimvajaduste hierarhia teooria. See käsitlus räägib, kuidas inimene liigub eneseteostuse suunas, rahuldades esmajärjekorras madalama astme vajadused (nagu toit, jook, eluase) ja seejärel läbi erinevate astmete (sotsiaalsus, armastus) jõuab oma arengus täieliku potentsiaali saavutamiseni ehk eneseteostuseni. Tõenäoliselt teavad meist enamik Maslow’ püramiidi teooriat ning selle erinevatel astmetel liikumist oleme ka ise kogenud.

Arvan siiski, et eneseteostuse sisu ja olemuse täielikuks mõistmiseks on oluline vaadata sammuke kaugemale – inimhinge salapära sügavustesse. Miks? Liikudes püramiidi ühelt astmelt teisele, olen lihtsalt leidnud end üha sarnastest olukordadest: minu käitumismustrid on olnud justkui varjud, mis pole minust sammukestki maha jäänud. Kui olen kasvõi hetkeks jõudnud soovitud tulemuse või unistuseni, ükskõik kas see on olnud ametikõrgendus, suurem sissetulek või vilumus joogaharjutustes, käivitub minus omanäoline hävitaja ja kõik puruneb. Jätan saavutatu ja alustan uuesti algusest.

Muutused on elu igapäevaosa, ent kui elu võtab pigem Ameerika mägedel sõitmise kuju, toob see lisaks naudingutele kaasa ka stressi, hirmu ja ebakindluse. Holistilise teraapia õpingute ajel heitsin aga pilgu iseenda alateadvuse sügavustesse ning mõistsin, kui oluline on enne püramiidi järjekordsele astmele astumist saada tuttavaks iseendas toimuvate protsesside ja impulssidega.

On see minu valik?

Eriti on mind kõnetanud Roberto Assagioli mina-identiteedi teooria, mis on justkui värskendav täiendus vana hea Maslow’ püramiidi teooriale. Nimelt väidab Assagioli, et eneseteadlikkuse kogemuse läbi samastub inimene sellega, mis annab talle kõige tugevama olemasolemise ja elusustunde, mis moodustab tema jaoks kõige suurema väärtuse ja mida ta peab kõige olulisemaks.


Kas see, mille poole püüdlen, on minu või hoopiski kellegi teise unistus?


Näiteks minu elus on see väljendunud samastumisega nii tööga, teadmistega kui ka entusiastliku tervisesportlasena oma kehaga. Ühelt poolt on ju ütlus, et seal, kus on tähelepanu, seal on ka energia. Ehk kui valitud suund on see, mille läbi avaldub iseenda tõeline potentsiaal, on ka ühendus iseenda olemusega tõenäoliselt tugev ja saavutatu toob rõõmu.

Samas, kui see, mille poole suundume, pole meile omane, viib see tee iseendast muudkui kaugemale, tekitades rahulolu asemel hoopis sügavat rahulolematust või lausa depressiooni. Muutused saavad alguse väikestest sammudest. Seega, järgmine kord, kasvõi õhtusööki valides, on mõistlik küsida endalt: kas see valik on tehtud minu keha heaolu arvestades või seetõttu, et seda soovitab klienditeenindaja või sõbranna või lähtud sa hoopiski reklaamist või hinnast? Ning sisemaailma mõtisklustes on paslik küsida: kas see, mille poole püüdlen, on minu või hoopiski kellegi teise unistus?

Eneseteostus ettevõtjana

Eestis on eneseteostus ettevõtluses kui uus trendikas elustiil, mille poole pürgivad paljud. Üha rohkem on inimesi, kes lisaks põhitööle peavad ettevõtet, mille läbi muudetakse hobi või oskused äriks, teenides sellega ka väikest lisatulu.

Huvitav oli lugeda CV Keskuse tööportaali uuringut 1400 noore seas, kus uuriti nende tulevikuplaane, palgasoove ja nägemust tööturul toimuvast. Uuringust selgus, et 52% Eesti noortest plaanivad saada miljonärideks. Siinkohal tekib küsimus: kas Eesti noored on suurepärased visionäärid või on tegu hoopis eksitava arusaamaga ettevõtja argipäevast?


52% Eesti noortest plaanivad saada miljonärideks


Olles ise osalise koormusega ettevõtja ja nõustades pangas töötades muu hulgas ka alustavaid ettevõtjaid, tean, et 90% stardilaenu taotlejate tehtud finantsprognoosidest ei täitu planeeritud ajal ja mahus. Olen nõus eduka ettevõtja Raivo Heina seisukohaga nimetatud uuringule, et Eestis rõhutatakse liigselt idufirmade edulugusid, mis on tekitanud noortes arvamuse, et ainuüksi äpi loomine tähendab miljoni euro laekumist arvelduskontole.

entrepreneurshipjourneyEneseteostus ettevõtluses on suurepärane valik, mis julgustab noort inimest iseennast tundma õppima, realiseerima oma tõelist potentsiaali ning väärtustama enda oskusi ja ideid. Sellise miljonäride edukultuse tasakaalustamiseks, ennetades pettumust tulemusest ja julgustamaks läbi tavaliste ideede ja järkjärgulise panustamise eneseteostuseni jõudma, on oluline, et nii Eesti meedia kui ka riik tervikuna pööraks rohkem tähelepanu ka nendele ettevõtjatele, kes ei mahu edetabelitesse, kuid samas annavad endast parima, loovad mitmekülgset lisaväärtust ja – mis eriti oluline – naudivad seda, mida teevad.

5 sammu tõelise eneseteostuseni

  1. Lõpeta iseenda võrdlemine teistega

Kui me võrdleme pidevalt iseennast teistega, on väga kerge võtta üle teiste inimeste käitumismustrid, unistused ja elustiil, mis aga tähendab seda, et eneseteostuseni jõudmisel saadab meid sügav rahulolematus, kuna saavutatuga ei pruugi me tunda mingit sügavamat seost.

  1. Iseenda terviklik tundmaõppimine

Iseenda tundmaõppimine on ääretult huvitav protsess, millel puuduvad piirid. Kuid selleks, et me seda teeks, peaks meil tekkima uudishimu selle vastu, mis toimub meie sees, meie ümber ja millised on meie väärtused. Ääretult oluline on endas arendada lapsemeelsust, mängulisust ja julgust õppida uusi asju, kogeda argirütmist erinevaid tundeid, seista silmitsi oma nõrkustega ja võtta aeg-ajalt ka riske.

  1. Kirjelda iseenda tulevikumina

Praktiseeri oma tulevikumina kirjeldamist kas kirjalikult või kujundlikult, sest siis tunned ära hetke, mil oled sinna jõudnud. Olen koolitajana märganud, et inimesed justkui püüdlevad mingi unistuse suunas, ent kui hakata seda täpsemalt kirja panema, ei osata seda teha. Peamine põhjus on eelkõige selles, et tegelikkuses on inimese unistustes väga paljusid erinevaid eneseteostuse variante, kus tundub keeruline teha ühte valikut.

  1. Ole paindlik ja tervita muutusi

Elu on täis muutusi, tahame seda või mitte. Seega on oma unistuste poole liikudes oluline säilitada ka teatav paindlikkus ning tervitada muutusi, mis ellu tulevad. Tean enda käest, et see võib olla ääretult keeruline. Avatuse treenimiseks soovitan märgata, milliseid olukordi toob täiesti tavaline argipäev, kus pead olema paindlik. Mis tundeid see tekitab? Mis see endaga kaasa toob?

  1. Ole kirglik

Eneseteostuse teel on kõige olulisem ühendus kirglikkusega iseenda sees. See on täpselt see tunne, kus midagi tehes silmad säravad. Minul on näiteks silmade sära üks oluline eeltingimus inimeste värbamisel ning olen koolitajana tulnud välja väga ebamugavastest olukordadest just seetõttu, et ma olen nautinud oma valitud valdkonda 100%.

Autor: Sirle Truuts

Lisa kommentaar

Or