Mentorprogramm “Eneseteostus ettevõtjana?” märts-juuni 2018.a.

Mentorprogramm “Eneseteostus ettevõtjana?” on mõeldud just Sulle, kui Sa soovid alustada ettevõtlusega või kui oled seda juba teinud, kuid mitte kuidagi ei õnnestu oma äriideed ellu viia.

Mentorprogramm sisaldab:

 • ettevõtlus-, müügi- ja rahapsühholoogiat;
 • ettevõtluspraktikat ja mentori tuge;
 • teadlike ja alateadlike ettevõtlusega seotud ressurssideja takistuste teadvustamist;
 • kohtumised grupiga igal 3.-l nädalal.

Mentorprogrammi tulemusel saab osaleja teadlikuks mikroettevõtlusega alustamisest ja selle arendamisest. Lisaks on osalejad hinnanud mentorprogrammi teemakäsitlusi ja grupiga kohtumisi huvitavaks isikliku arenguna.

Mentorprogrammi raames on mitmed osalejad jõudnud soovitud äriideeni, seega äriidee olemasolu ei ole oluline programmis osalemiseks.

Tutvu ka 2017-2018 esimese programmi lõpetanute tagasiside ja kogemuslugudega “Kogemuslood: läbi isikliku arengu ettevõtjaks

Moodulid/õppeained ja nende sisu:

Moodul 1: “Kes ma olen?

 • Alateadvuse ja teadvuse roll otsuste tegemisel ja tulemuste saavutamisel;
 • Töö tugevuste, nõrkuste, uskumuste, takistuste ja käitumismustritega mis toetavad ja/või takistavad ettevõtlusega alustamist;
 • Isikutüübid ja iseenda isikutüübi teadvustamine, tegevuskava/arengukava koostamine lähtuvalt isikutüübist.

Moodul 2: “Minu äri”

 • Ülevaate saamine iseenda kui ettevõtja omadustest, tegevusplaan ja prioriteetide seadmine;
 • Ettevõtja rolli tähendus;
 • Visioon ja eesmärgid eraisiku ja ettevõtjana;
 • Tegevusvaldkonnaga ja ärikeskkonnaga tutvumine;
 • Ettevõtlusega alustamise teooria ja praktika (I osa).

Moodul 3: “Kes on mu klient?”

 • Müügisprühhoogia alused I osa – kliendi ja iseenda vajaduste teadvustamine;
 • Toote ja teenuse olemus, liigid ja nende praktiline eristamine/kasutamine ettevõtluses ja kommunikatsioonis kliendiga.

Moodul 4: “Mina ja müük”

 • Müügipsühholoogia II osa – müük ja ettevõtlus läbi isikutüüpide;
 • Müügi- ja turundusplaani koostamine vastavalt oma äriideele;
 • Eneseturundus ja persoonibränd.

Moodul 5: “Raha, mina ja ettevõtlus”

 • Rahapsühholoogiaga tutvumine ja iseenda eluga seoste toomine;
 • Alateadlikud mustrid seoses raha ja tulu teenimisega;
 • Küllus ja selle tähendus;
 • Eelarve koostamine ja selle sidumine ettevõtlusega.

Moodul 6: “Ärimudeli koostamine”

 • Ärimudeli koostamine (Canvas), seosed isikliku eluga;
 • Ettevõtlusega alustamise teooria ja praktika (II osa).
 • Kokkuvõtete tegemine.

Tutvu detailsema õppekavaga SIIT ja õppekorralduse reeglitega SIIT

Mentorprogrammi grupi suurus, asukoht, hind ja aeg

 • Mentorprogrammi 1 grupi suurus on kuni 10 inimest (grupp avatakse kui osaleb vähemalt 6 inimest).
 • Mentorprogrammi toimumise asukoht: Tallinn.
 • Toimumise asukoht: Endla tn 15, Tallinn, IV korrus Holistilise Teraapia Insituut (http://holistika.ee/instituudist/kontaktinfo/ ).
 • Mentorprogrammi periood: 05. märts-30. juuni 2018.a.
 • Kohtumised toimuvad igal 3.-l nädalal (õhtused ajad kl 18-21, päevased ajad kl 14-17). Täpsed kuupäevad lepitakse kokku kui grupp on koos ja kõigile osalejatele sobib aeg. Tasu sisaldab mentoriga kontakti ka kohtumistele vahepealsel ajal.
 • Mentorprogrammi grupid alustavad 05. märts 2018.a. (erinevatel gruppidel on erinevad algusajad);
 • Osalemistasu: 25 EUR/kohtumine, kokku 150 EUR. Võimalik järelmaks igakuiste maksetega, kuid tingimusel et ettemaks on 50 EUR, järgnevad 4 makset 25 EUR (märts, aprill, mai, juuni) või igakuiselt 37,50 EUR;
 • Osalustasu sisaldab õppematerjale ja kohvi/tee pausi. 
 • Koolitusel osalemist kinnitab registreerimisvormi täitmine, koolituslepingu sõlmimine ja väljastatud arve tasumine enne mentorprogrammi algust. 

Mentorprogrammi registreerimine toimub VAID läbi käesoleval lehel toodud registreerimisvormi või e-kirjana info@eneseareng.ee

Enesearengu Koolitused OÜ on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Koolitaja: Sirle Truuts (täpsem info SIIT)

Igale osalejaga sõlmitakse koolitusleping ja väljastatakse tunnistus peale mentorprogrammi lõppu.

Soovin osaleda mentorprogrammis