Õppekava: “Eneseteostus ettevõtjana mentorprogramm” 30 tundi

Ettevõte: Enesearengu Koolitused OÜ (www.eneseareng.ee )

Õppeasutuse EHISe ID: 21732

Tegevusteate number: 171397

Õppeasutuse liik: täienduskoolitusasutus

Õppekavarühm: Ärindus, haldus ja õigus, mujal liigitamata

Õppekava nimetus eesti keeles

MENTORPROGRAMM „ENESETEOSTUS ETTEVÕTJANA”

Õppekava nimetus inglise keeles

MENTORING PROGRAM „SELF-DEVELOPMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP”

Õppekava kinnitamise aeg: Enesearengu Koolitused OÜ juhatuse otsus 31.05.2017.a., kehtib alates 01.09.2017.a. koolitustele

Üldinfo õppetöö korralduse kohta

1.1. Maht akadeemilistest tundides: 30 tundi, sh 18 auditoorset tundi, 12 iseseisvat ja praktilist tööd;

1.2. Vastuvõtutingimused: põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus, eelteadmised ei ole nõutud;

1.3. Lõpetamisel väljastatud dokumendid nii täisprogrammi koondõppekaval kui ka moodul: tunnistus täielikul läbimisel ja praktilise töö sooritamisel miinimumtasemel (50%) või tõend vähemalt 75% auditoorse õppetöö läbimisel

1.4. Õppetöö korralduse, õppematerjalide ja õppekeskkonna lühikirjeldus (kehtib nii täisprogrammi õppekava kui ka õppekavas toodud üksikute moodulite läbimisel):

 • Loengud ja praktikumid koos iseseisva tööga.
 • Rõhuasetus grupitöödel, kogemuse jagamisel;
 • Kursusele registreerimine emaili teel: info@eneseareng.ee (või läbi kodulehe registreerimisvormi)
 • Õppematerjalid koolitajalt: digitaalselt ja paberkandjal
 • Täiendav soovituslik õppematerjal (raamatud ei sisaldu koolituse hinnas):
  • Õppefilm: „The Opus”
 • Täiendav soovituslik kogemuslik meetod (ei sisaldu koolituse hinnas):
  • Läbida holistilises regresiooniteraapias holistiline nelik.

1.5. Õppekeskkond: 100% auditoorne töö:

1.6. Põhiõppekeskus: Holistilise Teraapia Instituut, aadress Endla 15, Tallinn. Vastab töö- ja tervishoiunõuetele ning on varustatud vajaliku õppetehnikaga.

1.7. Õppekava juht, koolitaja/kontaktandmed: Sirle Truuts, lektor, info@eneseareng.ee.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

a) Haridus:

17.05.2017.a. “Professionaalne sisuturundus” AS Äripäev (Best Marketing)
Oktoober 2016.a. “Juhtimistreening (coaching)” Äripäeva Akadeemia (8 tundi)
07.-11.03.2016.a. “SME financing. From business plan to external funding” Luxemburg;
Alates 2015.a. Brandon Bays rännaku teraapia programmi läbimine (www.thejourney.com)
Alates 2013.a. õpingud Holistilise Teraapia Instituudis (täienduskoolitus, holistilise terapeudi kutse omandamine)
2006.a. Ettevõtlus ja ärijuhtimine (bakalaureus, Estonian Business School)
2001.a. Õigusteadus (diplom, Tallinna Majanduskool)
2000.a. Kohtusekretäri-täitur (kutsetunnistus, Tallinna Majanduskool)

b) Töökogemus (viimased 10 aastat):

Alates mai 2017.a. … Koolitaja, isikliku arengu nõustaja, terapeut. Enesearengu Koolitused OÜ
2016.a. (august) – 28.04.2017.a. Ettevõtete panganduse juhi kohusetäitja AS Citadele banka Eesti filiaal. Vastutusvaldkond: mikro- ja väikeettevõttele toote arendus ja müük; ettevõtete panganduse osakonnakonna sisemiste protsesside kooridneerimine; meeskoonna juhtimine.
2012.a. – 2016.a. (august) Väikeste ja Keskmiste ettevõtete osakonna juht (AS Citadele banka Eesti filiaal: õppetund: müügiosakonna juhtimine, ettevõtete äriideedele/ettevõtte arengule sobiva finantseerimislahenduse leidmine, müük ja haldamine)
2014-2016.a. Mattiase Põhikooli (NIRK MTÜ) asutajaliige ja finantsjuht;
2007-2010.a. Ärikliendihaldur (AS Parex banka Eesti Filiaal (õppetund: teenuste/toodete müük ettevõtetele, äriplaanide analüüs ja kaitsmine komitees, kliendihaldus)
2007.a. 4 kuud Konsultant (e-Training OÜ: õppetund: aktiivse müügi treening ja praktika)

c) Kogemus koolitajana / avalikud esinemised:

29.03.-02.05.2017.a. 12-tunnine koolitus “Eneseteostus läbi loomeettevõtluse” (Tallinnas). Korradaja: Enesearengu Koolitused OÜ.
27.10.2016.a. Noorte Kultuurinädal, ettekanne “Blogimine ja ettevõtlus“;
18.10., 20.10., 25.10.2016.a. 9-tunnine koolitus “Eneseteostus läbi ettevõtluse” (Tallinnas). Korraldaja. Enesearengu Koolitused OÜ;
04.10.2016.a. Tallinna Ettevõtluspäev, ettekanne “Kui hobist saab äri“;
17.05., 25.05., 01.06.2016.a. 9-tunnine koolitus “Eneseteostus läbi loomeettevõtluse” (Tallinnas). Korraldaja: Enesearengu Koolitused OÜ;
Märts 2016 loeng (1,5 h) “Ettevõtluse alustamine” külalisesineja Tallinna Ülikooli karjäärikeskuses;
September-detsember 2014 “Loovisiku teekond tööturul” aineprogrammi külalisõppejõud teemadel “Müügihinna kujundus. Raamatupidamine. Maksundus”. Korraldaja: Kunstiülikool. Koolitaja: Sirle Truuts
September 2014 “Ettevõtte rahapäev” teemal “Ettevõtte arengut toetavad pangatooted”. Korraldaja: HEAK
Juuni 2012 “Teabepäev konsultantidele” teemal “Äriprojektide koostamine ja hindamine (panga näitel)”. Korraldaja: Põllumajandusministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus

2. Õppekava sisu

2.1. Eesmärgid:

2.1.1. Toetada koolitusel osalejal äriideeni jõudmist ja ettevõtlusega alustamist;

2.2.2. Toetada koolitusel osalejal ettevõtjal oskuse, huviala või hobi muutmist ettevõtluseks;

2.2.3. Toetada ja juhendada saada ülevaadet ja tulla toime psühholoogiliste takistustega ettevõtlusega alustamisel.

2.2.4. Toetada selguse saamist iseendast kui ettevõtjast.

2.2. Õpiväljundid:

2.2.1. Koolitusel osalenu oskab hinnata oma tugevusi ja nõrkusi ettevõtjana ning on teadlik milliseid nõrku omadusi ettevõtjana arendada;

2.2.2.Koolitusel osalenu oskab seada eesmärke ja prioriteete oma eneseteostuse teekonnal. Omab ülevaadet takistustest ja käitumismustritest ning oskab nendega toime tulla;

2.2.3. Koolitusel osalenu on teadlik ettevõtja rollist ja tähendusest tema elus ja oskab eesmärke ettevõtjana prioritiseerida koos isiklike eesmärkidega;

2.2.4. Koolitusel osalenu omab ülevaadet rahapsühholoogiast, rahaga seotud uskustest ja oskab koostada eelarvet (isiklikus elus, ettevõtluses algtasemel);

2.2.5. Koolitusel osalenu omab ülevaadet müügipsühholoogia alustest, tunneb oma klienti ja tema vajadusi.

2.2.6. Koolitusel osalenu on teadlik iseenda soovist osaleda põhjalikumatel ettevõtlusega seotud koolitustest, seminaridest ja workshop’idest.

3. Õppetöö hindamine:

3.1. Iseseisvate tööde tegemine ja osavõtt õppetööst vähemalt 75%.

4. Moodulid/õppeained ja nende sisu:

Moodul 1: “Kes ma olen?

 • Alateadvuse ja teadvuse roll otsuste tegemisel ja tulemuste saavutamisel;
 • Töö tugevuste, nõrkuste, uskumuste, takistuste ja käitumismustritega mis toetavad ja/või takistavad ettevõtlusega alustamist;
 • Isikutüübid ja iseenda isikutüübi teadvustamine, tegevuskava/arengukava koostamine lähtuvalt isikutüübist.

Moodul 2: “Minu äri”

 • Ülevaate saamine iseenda kui ettevõtja omadustest, tegevusplaan ja prioriteetide seadmine;
 • Ettevõtja rolli tähendus;
 • Visioon ja eesmärgid eraisiku ja ettevõtjana;
 • Tegevusvaldkonnaga ja ärikeskkonnaga tutvumine;
 • Ettevõtlusega alustamise teooria ja praktika (I osa).

Moodul 3: “Kes on mu klient?”

 • Müügisprühhoogia alused I osa – kliendi ja iseenda vajaduste teadvustamine;
 • Toote ja teenuse olemus, liigid ja nende praktiline eristamine/kasutamine ettevõtluses ja kommunikatsioonis kliendiga.

Moodul 4: “Mina ja müük”

 • Müügipsühholoogia II osa – müük ja ettevõtlus läbi isikutüüpide;
 • Müügi- ja turundusplaani koostamine vastavalt oma äriideele;
 • Eneseturundus ja persoonibränd.

Moodul 5: “Raha, mina ja ettevõtlus”

 • Rahapsühholoogiaga tutvumine ja iseenda eluga seoste toomine;
 • Alateadlikud mustrid seoses raha ja tulu teenimisega;
 • Küllus ja selle tähendus;
 • Eelarve koostamine ja selle sidumine ettevõtlusega.

Moodul 6: “Ärimudeli koostamine”

 • Ärimudeli koostamine (Canvas), seosed isikliku eluga;
 • Ettevõtlusega alustamise teooria ja praktika (II osa).
 • Kokkuvõtete tegemine.