Tagasiside mentorprogrammile

Tere hea mentorprogrammis “Eneseteostus ettevõtjana? osaleja!

Olen tänulik Sulle Sinu tagasiside eest mentorprogrammis osalemise kohta. 

Tänulik, Sirle Truuts

Tagasiside mentorprogrammile
Vali palun 1 sobiv
Palun vali 1 kõige rohkem Sind iseloomustav väide või äärmisel juhul 2
Palun lisa alljärgnevalt ka enda kogemus mentorprogrammis osalemise kohta
Palun kirjelda enda sõnadega programmis osalemise kogemust
Olen tänulik Sinu tagasiside eest, kuna see muudab mentorprogrammi veelgi paremaks!